Gemenskap

Det finns många sätt att skapa gemenskap i ett bostadsområde på. Ett lyckat exempel är Mandarinen 2 – vårt bostadsområde på Träslövsvägen 142 som stod inflyttningsklart i november 2018.
Nästan direkt startade hyresgästerna själva en egen Facebookgrupp och redan från start blev denna mycket aktiv och innebär att hyresgästerna i de tre husen lär känna varandra på ett enkelt sätt.
Att tvättstuga, gemensamhetslokal, grillplatser och lekytor placerats framför husen bidrar också till att man hela tiden har möjlighet att stöta på sina grannar på väg till eller från tvättstugan eller när man tar med sig fikakorgen ut på gården.

Image