Samtycke

Vi på Maleryd Fastigheter önskar få in ett antal personuppgifter om dig själv till oss. Dessa uppgifter kommer enbart att användas i samband med ett eventuellt lägenhetserbjudande.

De uppgifter vi avser att samla in är namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer enbart att behandlas av oss på Maleryd Fastigheter och kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Maleryd Fastigheter behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.