Lokaler

Maleryd Fastigheter erbjuder lokaler för både stora och små företag med tyngdpunkt på butiker och kontor. Gemensamt för dem alla är att de har mycket fördelaktiga och centrala lägen i Varberg.

Eftersom vi dessutom prioriterar långsiktiga hyresrelationer så erbjuder vi också, i den mån det är praktiskt möjligt, flexibla lösningar i takt med att våra hyresgästers verksamheter utvecklas.