Ett levande hus med både arbetsplatser och bostäder

Birger Svenssons väg är en gata under förvandling. Här växer en levande stadsdel upp där bostäder och arbetsplatser samsas i både nybyggda fastigheter och uppvuxna villakvarter.

Kommunen har dessutom beslutat om ett gestaltningsprogram för gatan som innebär att här kommer så småningom att planteras träd för att skapa en allékänsla och byggas rejäla cykel- och gångbanor. Denna del av Birger Svenssons väg kommer helt enkelt att bli en ny entré till centrum.